Gab​inet Psychologiczny

mgr Katarzyna Bodek

psycholog, terapeuta EEG Biofeedback

Świadczone usługi

W ramach usług w gabinecie psychologicznym świadczę pomoc dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Pracuję z osobami doświadczającymi objawów stresu (w tym stresu pourazowego), cierpiącymi na zaburzenia lękowe (w tym lęk uogólniony i fobia społeczna), depresję, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania oraz zaburzenia koncentracji uwagi, a także z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności w nauce.

Zajmuję się pracą z osobami doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów w celu poprawy ich funkcjonowania społecznego i zadaniowego.

Oferta

Konsultacja psychologiczna

Wywiad wstępny, określenie problemu, w zależności od potrzeb badanie diagnostyczne...

Czytaj więcej  

160 PLN - 60 min. konsultacji

Psychoterapia EEG Biofeedback

Rodzaj terapii opartej na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Metoda ta ma bardzo szerokie zastosowanie, między innymi w terapii lęku...

Czytaj więcej  

100 PLN - 50 min. terapii

Terapia psychologiczna

Terapia z wykorzystaniem metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej, psychoterapii krótkoterminowej, zajęć psychoedukacyjnych...

Czytaj więcej  

160 PLN - 60 min. terapii

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży

Trening kompetencji społecznych – zajęcia mające na celu poznanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami...

Czytaj więcej  

100 PLN - 60 min. zajęć

Poradnictwo ‒ pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna adresowane do osób zdrowych, zarówno dorosłych jak i młodzieży, doświadczających różnego rodzaju trudności i kryzysów...

Czytaj więcej  

160 PLN - 60 min. spotkania

Konsultacja/terapia online

 

Czytaj więcej  

160 PLN - 60 min. konsultacji

Konsultacja telefoniczna

160 PLN - 60 min. konsultacji
80 PLN - 30 min. konsultacji

Konsultacja psychologiczna

Wywiad wstępny, określenie problemu, w zależności od potrzeb badanie diagnostyczne z wykorzystaniem metod kwestionariuszowych do diagnozowania osobowości oraz testów do badania procesów poznawczych, propozycja sposobu pomocy psychologicznej lub metody terapii.

160 PLN - 60 min. konsultacji